start: Czasopisma    medyczne    OphthaTherapy. Terapie w okulistyce    OphthaTherapy. Terapie w okulistyce nr 1/2014
Cena: 25.00 PLN

OphthaTherapy. Terapie w okulistyce nr 1/2014

1. Jak leczymy i dokąd zmierzamy w terapii AMD?
How do we treat and where do we go in AMD treatment?
Anna Święch-Zubilewicz

2. Optymalizacja leczenia wysiękowej postaci AMD w świetle aktualnej wiedzy klinicznej
Exudative age-related macular degeneration (AMD) - clinical knowledge treatment optimisation
Andrzej Gębka

3. Nowa metoda terapeutyczna w leczeniu chorób styku szklistkowo-siatkówkowego z zastosowaniem okryplazminy
New approach in management of vitreo-retinal interface disrders with ocriplasmine
Jolanta Oficjalska

4. Podstawy antybiotykoterapii schorzeń powierzchni oka
Principles of antibiotic therapy in ocular surface diseases
Marek E. Prost

5. Jaskra barwnikowa i zespół rozproszenia barwnika. Współczesna diagnostyka i postępowanie terapeutyczne
Pigment dispersion syndrome and pigmentary glaucoma. Contemporary diagnostics and therapeutic approach
Jaromir Wasyluk, Marek E. Prost

6. Komfort czy zdrowie - trudny wybór kontaktologa
Comfort or health - a tough choice of contact lens fitter
Tomasz Tokarzewski

7. Powierzchnia oka a soczewki kontatkowe
Ocular surface and contact lenses
Anna M. Ambroziak

8. Poprawa bezpieczeństwa operacji zaćmy - system aktywnej kontroli IOP oraz dystrybucji płynowej
Enhanced safety of cataract surgery - active control of intraocular pressure and improved fluid distribution
Tomasz Żarnowski
Cena w prenumeracie: 80.00 PLN