start: Czasopisma    medyczne    OphthaTherapy. Terapie w okulistyce    OphthaTherapy. Terapie w okulistyce nr 1/2015
Cena: 25.00 PLN

OphthaTherapy. Terapie w okulistyce nr 1/2015

1. Wstęp
Marek Prost

2. Gdy nadejdzie wiosna - aktualne możliwości leczenia sezonowego zapalenia spojówek
When the spring comes - current therapeutic modalities for seasonal allergic conjuctivitis
Anna Matysik-Woźniak, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Robert Rejdak

3. Genetyka molekularna zespołu pseudoeksfoliacji
Molecular genetics of exfoliation syndrome
Burcu Kasim, Mehmet Cem Mocan, Murat Irkec

4. Implanty przetokowe typu Ex-PRESS w zaawansowanych postaciach jaskry - doniesienie wstępne
Preliminary reports on efficiency of use Ex-PRESS glaucoma filtration device in advanced glaucoma
Agnieszka Małachowska, Witold Kokot

5. Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem. Część II: metody leczenia - chirurgiczne, monoterapia i terapie złożone
Age related macular degeneration.
Part II: therapeutic options - surgical, pharmacological and composite therapies
Adam Jarmak

6. Ranibizumab w leczeniu wysiękowego AMD - kilkuletnie obserwacje własne pacjentów z zachowaną dobrą ostrością wzroku mimo obecności rozległej błony neowaskularyzacji podsiatkówkowej
Ranibizumab for wet AMD - several years own observations of patients with preserved good visual acuity despite of extensive subretinal neovasularization
Marcin Śwituła

7. Efekty leczenia iniekcjami doszklistkowymi ranibizumabu w ramach grupy terapeutycznej B02 pacjentów z wysiękową postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
The results of wet AMD treatment by intravitreal injections of ranibizumab within the framework of the therapeutic group B02
Marzena W. Fabrykiewicz-Rogalska, Jan Kucharczuk, Zbigniew Małolepszy, Grażyna Malukiewicz

8. Okryplazmina w zespole trakcji szklistkowo-plamkowej - doświadczenia własne
Ocriplasmin in viitreomacular traction syndrome - own experience
Bożena Romanowska-Dixon, Krzysztof Morawski, Agnieszka Kubicka-Trząska, Justyna Jędrychowska-Jamborska

9. Obliczanie mocy soczewek wewnątrzgałkowych u pacjentów po witrektomii z olejem silikonowym
Intraocular lens power caculation in patients after a vitrectomy with silicone filled eyes
Marek E. Prost, Mariusz Strąk, Marcin Jezierski, Krzysztof Starzyk

10. Miękki soczewki kontaktowe u dzieci - kontrowersje
Soft contact lens fitting in children - controversies
Ewa Wojciechowska

11. Omówienie Raportu na temat dyskomfortu w soczewkach kontaktowych
Report on International Workshop on Contact Lens Discomfort
Sylwia Kropacz-Sobkowiak

Cena w prenumeracie: 80.00 PLN