start: Czasopisma    medyczne    OphthaTherapy. Terapie w okulistyce    OphthaTherapy. Terapie w okulistyce nr 1/2016
Cena: 25.00 PLN

OphthaTherapy. Terapie w okulistyce nr 1/2016

1. Wstęp
Marek E. Prost

2. Ogólnoustrojowa farmakokinetyka leków anty-VEGF podawanych doszklistkowo w leczeniu wysiękowego AMD
Systemic pharmacokinetics of intravitreal anti-VEGF medications in wet AMD treatment
Marta Misiuk-Hojło, Karolina Czajor

3. Rola preparatów złożonych w prowadzeniu pacjentów z jaskrą. Leki złożone a monoterapia
The role of the fixed-combination drugs in glaucoma treatment. Fixed-combination drugs versus monotherapy
Małgorzata Karolczak-Kulesza, Sonia Pecold-Zielińska, Jarosław Kocięcki

4. Zmiany oczne i stosowanie leków, a także preparatów diagnostycznych w ciąży oraz w okresie laktacji - praktyczny przewodnik
Ocular changes and diseases during pregnancy and lactation use of ophthalmic medications and diagnostic agents - practical guidelines
Marek E. Prost

5. Schematy leczenia wysiękowej postaci AMD - wady i zalety
Treatment wet form of AMD - pros and cons
Anna Święch-Zubilewicz, Joanna Dolar-Szczasny

6. Chirurg refrakcyjna rogówki - przegląd technologii laserowych i metod
Corneal refractive surgery - overview of laser technologies and methods
Marcin Smorawski, Grzegorz Nawrot, Joanna Wierzbowska

7. System implantacji typu pre-loaded - właściwości nowego systemu UltraSert
Pre-loaded IOL delivery system - features of the new UltraSert  system
Radosław Różycki, Marek Rękas

8. Koszty społeczne odroczonego terminu zabiegu usunięcia zaćmy z jednoczesnym wszczepieniem soczewki
The social costs of deferred cataract surgery with implantation of the intraocular lens
Andrzej Grzybowski, Arnold Maciejewski

9. Niedomoga konwergencji: skuteczność niechirurgicznych metod leczenia w różnych grupach wiekowych
Convergence insufficiency: efficacy of non-surgical treatment in patients of different ages
Szymon Zielonka

10. Dopasowanie soczewek kontaktowych u pacjentów z chorobami ogólnymi
Contact lenses fitting for patients with systemic diseases
Katarzyna J. Witkowska
Cena w prenumeracie: 80.00 PLN