start: Czasopisma    medyczne    OphthaTherapy. Terapie w okulistyce    OphthaTherapy. Terapie w okulistyce nr 1/2017
Cena: 25.00 PLN

OphthaTherapy. Terapie w okulistyce nr 1/2017

1. Wstęp
Marek E. Prost

2. Fluorochinolony w okulistyce - głos w dyskusji
Fluoroquinolones in opthalmology - a voice in the discussion
Dorota Szumny, Małgorzata Mulak, Adam Szeląg

3. Wzrost liczby operacji usunięcia zaćmy wykonywanych w ramach dyrektywy trangenicznej z 2016 r.
Increase in the number of cataract surgeries performed under the cross-border directive of 2016
Andrzej Grzybowski, Arnold Maciejewski

4. Diagnostyka i leczenie centralnej surowiczej chorioretinopatii
Diagnosis and treatment of central serous chorioretinopathy
Iwona Partyka

5. Witrektomia 27G - aktualny stan wiedzy
27-gauge microincision vitrectomy - a current state of knowledge
Leszek Kuprjanowicz, Wojciech Lubiński

6. Skuteczność ranibizumabu w idiopatycznej neowaskularyzacji  naczyniówkowej - opis serii przypadków
The efficacy of ranibizumab in idiopathic choroidal neovascularization - a case series report
Piotr Oleksy

7. Histopatologia uszkodzenia komórki zwojowej siatkówki a diagnostyka i monitorowanie progresji jaskry
Histopathology of retinal ganglion cell death and diagnosis and monitoring of glaucoma progression
Marek E. Prost, Jaromir Wasyluk

8. Dysfunkcja gruczołów Meiboma - wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne
Meibomian gland dysfunction. Diagnostic and therapeutic challenges
Andrzej Mikita

9. Zmiany fizjologiczne w obrębie przedniego odcinka oka u pacjentów po 40. roku życia
Physiological changes within the ocular surface in the 40+ patients
Piotr A. Woźniak, Jolanta E. Woźniak

10. Zastosowanie przezczaszkowej stymulacji prądem stałym u w układzie wzrokowym
Application of transcranial direct current stimulation in the visual system
Jagna Sobierajewicz, Monika Czaińska
Cena w prenumeracie: 80.00 PLN