start: Czasopisma    medyczne    OphthaTherapy. Terapie w okulistyce    OphthaTherapy. Terapie w okulistyce nr 1/2018
Cena: 25.00 PLN

OphthaTherapy. Terapie w okulistyce nr 1/2018

1. Wstęp
Marek E. Prost

2. Zespół błędnej cyrkulacji płynu - patofizjologia i leczenie
Fluid misdirection syndrome - pathophysiology and treatment
Andrzej Grabowski, Piotr Kanclerz

3. Objawy okulistyczne w stwardnieniu rozsianym
Ocular symptoms of multiple sclerosis
Paulina Glasner, Ewelina Serkies-Minuth, Mateusz Koberda, Lepold Glasner

4. Badania genetyczne w jaskrze - aktualne możliwości
Genetic invesitgations in glaucoma - current possibilities
Maciej R. Krawczyński

5. Możliwości stosowania mikropulsowej cyklofotokoagulacji jako opcji leczenia pacjentów z różnymi postaciami jaskry
Possibilities of micropulse cyclophotocoagulation application as a treatment option of patients with different glaucoma types
Zbigniew Zagórski, Katarzyna Molęda-Gładysz

6. Znaczenie obiektywnego monitorowania progresji jaskry w praktyce klinicznej
Importance of the reliable glacuoma progression follow - up in  the clinical practice
Jaromir Wasyluk, Marek E. Prost

7. Stożek tylny soczewki - wyniki leczenia chirurgicznego u dzieci
Posterior lenticonus - the results of surgical treatment in children
Marek E. Prost

8. Chirurgia plastyczna wrodzonego ubytku tęczówki modo Cywiński
Iris plastic surgery in congenital coloboma modo Cywinski
Adam Cywiński, Daniela Ferda-Lewińska

9. Raport z konferencji "Akademia Witrektomii Alcon" (AWA) Jachranka, 23-24 lutego 2018 roku
Report from the AWA conference (23-24 February 2018, Jachranka)
Monika Jasielska, Paweł Bieliński
Cena w prenumeracie: 80.00 PLN