start: Czasopisma    medyczne    OphthaTherapy. Terapie w okulistyce    OphthaTherapy. Terapie w okulistyce nr 2/2014
Cena: 25.00 PLN

OphthaTherapy. Terapie w okulistyce nr 2/2014

1. Wstęp
Marek Prost

2. Fotokoagulacja laserowa czy terapia doszklistkowa - dylematy w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki
Laser photocoagulation or intravitreal therapy - dilemma concerning treatment of diabetic macular edema
Maciej Gawęcki

3. Wieloletnie doświadczenia z zastosowaniem ranibizumabu w leczeniu postaci wysiękowej AMD - przykłady kliniczne
Long-term experience with treatment of AMD with use of ranibizumab - clinical examples
Halina Wykrota, Krzysztof Trzciąkowski

4. Ocena skuteczności zabiegów przeciwjaskrowych z zastosowaniem stentu Ex-PRESS u chorych z jaskrą pierwotną i wtórną otwartego kąta
Surgical outcomes of the Ex-PRESS glaucoma filtration device in primary and secondary open glaucoma patients
Bożena Romanowska-Dixon, Katarzyna Sajak-Hydzik, Dominik Medoń

5. Zastosowanie endocyklofotokoagulacji ciała rzęskowego w leczeniu jaskry
Endoscopic cyclophotocoagulation for the treatment of glaucoma
Iwona Helemejko, Katarzyna Maścianica, Marta Misiuk-Hojło

6. Aktualne poglądy na znaczenie higieny brzegów powiek w leczeniu i zapobieganiu schorzeniom narządu wzroku
Current views on the importance of eyelid hygiene in the treatment and prevention of eye diseases
Piotr Gościniewicz, Łukasz Drzyzga

7. Demodekoza - patofizjologia, leczenie oraz ocena skuteczności terapii z zastosowaniem maści z metronidazolem oraz maści z tlenkiem rtęci
Demodicosis - pathophysiology, treatment and therapeutic efficacy of metronidazole ointment and mercury oxide ointment
Aleksandra Sędzikowska

8. Wiosenne i atopowe zapalenie rogówki i spojówek
Vernal and atopic keratoconjunctivitis
Anna Groblewska

9. Pacjent z alergią w praktyce kontaktologicznej
Allergy in contact lens practice
Piotr Marszalik, Paulina Figura

10. Astygmatyzm regularny - czynniki wpływające na wielkość i charakter wady refrakcji
Regular astigmatism - factors affecting measurement and characteristic of refractive error
Weronika Leszczyńska

11. Czynniki wpływające na osiągnięcie sukcesu refrakcyjnego przy zastosowaniu wewnątrzgałkowej soczewki torycznej
Factors that influence obtaining refractive success with the use of toric intraocular lens
Andrzej Dmitriew, Wojciech Adamski, Jarosław Kocięcki


Cena w prenumeracie: 80.00 PLN