start: Czasopisma    medyczne    OphthaTherapy. Terapie w okulistyce    OphthaTherapy. Terapie w okulistyce nr 2/2016
Cena: 25.00 PLN

OphthaTherapy. Terapie w okulistyce nr 2/2016

1. Wstęp
Marek E. Prost

2. Zastosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych w terapii wybranych patologii narządu wzroku
The use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs

3. Zakrzep żyły środkowej siatkówki - współczesne strategie leczenia
Central retinal vein occlusion - current treatment strategies
Paulina Glasner, Dorota Raczyńska, Leopold Glasner

4. Najczęściej występujące zmiany rozrostowe tylnego odcinka oka u dorosłych
Ocular tumours of the posterior segment of he eye - a short review
Iwona Rospond-Kubiak, Jarosław Kocięcki

5. Blony nasiatkówkowe - współczesne metody diagnostyki i leczenia
Epiretinal membranes - current diagnostics methods and surgical treatment
Magdalena Trębińska, Sławomir Cisiecki

6. Ranibizumab w terapii wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekem u pacjentów, u których nie udało się uzyskać zadowalających efektów leczenia afliberceptem
Ranibizumab in the treatment of exudative age-related macular degeneration in patients, who were previously treated with afilibercept and did not achieve satisfactory results
Aneta Lewicka-Chomont, Wesam Taslaq, Kamila Nester-Ostrowska, Karolina Przytuła, Agnieszka Wilk

7. Zastosowanie technik miniinwazyjnych w chirurgii zaćmy i witrektomii
The use of minimally invasive techniques in cataract surgery and vitrectomy
Małgorzata Ozimek, Dominika Nowakowska, Beata Gajda, Ewelina Cisek, Agata Wykrota, Tomasz Chorągiewicz, Katarzyna Nowomiejska, Robert Rejdak

8. Przewlekła hipotonia po zabiegu trabekulektomii. Opis przypadku
Chronic hypotony after trabeculectomy. A case report
Adam Cywiński, Łukasz Bednarski

9. Obecne techniki biometrii oka
Current technologies of ocular biometricy
Magdalena Turczynowska, Katarzyna Koźlik-Nowakowska, Magdalena Gaca-Wysocka, Andrzej Grzybowski

10. Dobór miękkich soczewek kontatkowych u dzieci w wieku szkolnym
Soft contact lenses fitting for school-aged children
Katarzyna J. Witkowska

11. Oddziaływanie płynów do pielęgnacji soczewek kontaktowych na stan powierzchni oka u pacjenta kontaktologicznego
Impact of lens care products on ocular surface in contact lens wearer
Piotr A. Woźniak

Cena w prenumeracie: 80.00 PLN