start: Czasopisma    medyczne    OphthaTherapy. Terapie w okulistyce    OphthaTherapy. Terapie w okulistyce nr 2/2017
Cena: 25.00 PLN

OphthaTherapy. Terapie w okulistyce nr 2/2017

1. Wstęp
Marek E. Prost

2. Elektroretinogram stymulowany wzorcem oraz fotopowa negatywna odpowiedź w diagnostyce jaskry
Pattern electroretinography and photopic negative response in glucoma diagnostics
Wojciech Lubiński, Marta Kirkiewicz, Joanna Karaśkiewicz

3. Zastosowanie lasera nanosekundowego 2RT w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki
Application of 2RT nanopulse retinal laser in the treatment of diabetic mascular edema
Magdalena Gaca-Wysocka, Andrzej Grzybowski

4. Poprawa efektu leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem po zmianie terapii afliberceptem na leczenie ranibizumabem
Improvement of the therapeutic effect on age-related mascular degeneration after switching therapy from aflibercept to ranibizumab
Anna Hyjek-Ryś, Maciej Kozak, Ilona Pawlicka, Grażyna Mikłaszewska

5. Zastosowanie heads up surgery w chirurgii zaćmy i witrektomii
The use of heads up surgery in cataract surgery and vitrectomy
Dominika Nowakowska, Katarzyna Nowomiejska, Robert Rejdak

6. Kwalifikacja do wszczepiania wewnątrzgąłkowych soczewek torycznych i wieloogniskowych z zastosowaniem urządzenia diagnostycznego bazującego na kamerze Scheimpfluga
Scheimpflug camera device for preoperative assessment in candidates for toric and multifocal intraocular lenses
Maria Muzyka-Woźniak

7. Współczesne metody operacyjnego leczenia niedrożności dróg łzowych u dorosłych
Contemporary methods of surgical treatment of nasolacrimal duct obstruction in adults
Marcin Broda, Dominika Białas, Radosław Różycki

8. Składniki pokarmowe wpływające na stan narządu wzroku
Nutrients which affect the eye condition
Józef Kotwas
Cena w prenumeracie: 80.00 PLN