start: Czasopisma    medyczne    OphthaTherapy. Terapie w okulistyce    OphthaTherapy. Terapie w okulistyce nr 2/2018
Cena: 25.00 PLN

OphthaTherapy. Terapie w okulistyce nr 2/2018

1. Wstęp
Marek E. Prost

2. Miejsce angiografii fluoresceinowej wśród współczesnych badań obrazowych w okulistyce - część I
The position of fluorescein angiography among modern imaging techniques in opthalmology - part I
Maciej Gawęcki

3. Ryzyko krwawienia u pacjentów podczas zabiegów wewnątrzgałkowych
Hemorrhage risk in patients undergoing ocular surgery
Andrzej Grzybowski, Piotr Kanclerz

4. Porażenie nerwu okoruchowego w przebiegu tętniaka tętnicy szyjnej wewnętrznej - opis przypadku
Oculomotor nerve palsy secondary to internal carotid artery aneurysm - a case raport
Michał Post, Wojciech Poncyljusz, Adriana Kiszkielis, Wojciech Lubiński

5. Cyklosporyna A w leczeniu zespołu suchego oka
Cyclosporine A in treatment of dry eye disease
Janusz Pieczyński, Patrycja Kuklo

6. Laseroterapia podprogowa złotym standardem w leczeniu centralnej surowiczej chorioretinopatii
Subliminal laser therapy as a gold standard in treatment of central serous chorioretinopathy
Zofia Sikorska

7. Zastosowanie miejscowych niesteroidowych leków przeciwzapalnych w ramach opieki okołooperacyjnej chirurgii zaćmy
Pharmacotherapy in glucoma patients after cataract surgery - a clinical rationale
Piotr Jurowski, Natalia Skuza

8. Laserowa dakriocystorinostomia - zastosowanie laserów w leczeniu niedrożności dróg łzowych
Laser dacryocystorhinostomy - the lasers use in treatment of lacrimal duct obstruction
Marcin Broda, Michał Michalik, Dominika Białas, Radosław Różycki

9. Wszczepy nadtwardówkowe dzisiaj. Wskazania, powikłania i doświadczenia własne
Scleral buckling today. Indications, complications, own experience
Anna Węgrzecka, Ewa Piotrowska

10. Skuteczna i efektywna kosztowo organizacja opieki nad pacjentem z zaćmą
Effective and cost-efficient health care organization in cataract patient
Monika Raulinajtys-Grzybek, Renata Wachowicz, Arnold Maciejewski
Cena w prenumeracie: 80.00 PLN