start: Czasopisma    medyczne    OphthaTherapy. Terapie w okulistyce    OphthaTherapy. Terapie w okulistyce nr 3/2014
Cena: 25.00 PLN

OphthaTherapy. Terapie w okulistyce nr 3/2014

1. Wstęp
Marek Prost

2. Zastosowanie ultrasonografii dopplerowskiej w okulistyce
Appliance of doppler ultrasonography in ophtalmology
Karol Stasiak, Grzegorz Nowicki

3. Badania kliniczne a codzienna praktyka w terapii wysiękowego zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem - doświadczenia własne
Clinical research and everyday practice in wet form of age-related macular degeneration therapy - own experiences
Małgorzata Figurska

4. Zastosowanie ranibizumabu w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki w materiale własnym
The application of ranibizumab in therapy of diabetes macular edema - own observations
Małgorzata Marczak

5. Odpowiednia kwlaifikacja pacjenta - cechy kliniczne zwiększające prawdopodobieństwo sukcesu terapii okryplazminą w aspekcie nowej klasyfikacji przestrzeni witreoreinalnej
Appropriate patient estimation - clinical features improving success ratio for ocriplasmin treatment regarding Vitreomascular Interface Classification
Jerzy Mackiewicz, Joanna Tomaszewska, Monika Jasielska, Paweł Bieliński

6. Podstawy diagnostyki i leczenia jaskry według czwartej edycji zaleceń Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego
Fundamentals of diagnosis and therapy of glaucoma according to the fourth edition of guidelines of the European Society of Ophtalmology
Małgorzata Mulak

7. Selektywna trabekuloplastyka laserowa (SLT)
w leczeniu jaskry i nadciśnienia ocznego
Selective laser trabeculoplasty in treatment of glaucomatous and ocular hypertensive patients
Małgorzata Krajewska, Jaromir Wasyluk

8. Kwalifikacja pacjentów do wszczepienia sczewki wieloogniskowej - własne doświadczenia w postepowaniu przedoperacyjnym
Qualification of patients for multifocal intraocular lens implantation - own experience

9. Pomiar tarcia i lubrykacji miękkich soczewek kontaktowych:
przegląd metod
Measuring friction and lubricity of soft contact lenses: a review
Lakshman N. Subbaraman, Lyndon W. Jones

10. Czynniki wpływające na komfort użytkowania soczewek kontatkowych
Factors affecting the comfort of contact lenses
Dwight Akerman, Inma Perez-Gomez, Jonathon Bench

11. Komentarz: Czynniki wpływające na komfort użytkowania soczewek kontaktowych
Factors affecting the comfort of contact lenses - commentary
Tomasz Tokarzewski

Cena w prenumeracie: 80.00 PLN