start: Czasopisma    medyczne    OphthaTherapy. Terapie w okulistyce    OphthaTherapy. Terapie w okulistyce nr 3/2016
Cena: 25.00 PLN

OphthaTherapy. Terapie w okulistyce nr 3/2016

1. Wstęp
Marek E. Prost

2. Zastosowanie angio-OCT w diagnostyce i terapii okulistycznej - część I
Angio-OCT in ophthalmological diagnostics and therapy - part I
Joanna Gołębiewska, Wojciech Hautz

3. Miejscowe zastosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych w terapii obrzęku plamki w oczach po pars plana vitrectomy with silicon oil endotamponade - a case series  report
Izabella Karska-Basta, Bożena Romanowska-Dixon, Agnieszka Kubicka-Trząska

4. Ocena funkcjonalna widzenia u dzieci w aspekcie przygotowania do rehabilitacji wzroku
Functional vision assessment in children as part of the preparation for low vision rehabilitation therapy
Maria Turska

5. Terapia anty-VEGF a obraz angiografii fluoresceinowej u pacjentów z cukrzycowym obrzękiem plamki
Anti-VEGF treatment and fluorescein angiography images in patients with diabetic mascular edema
Katarzyna Mozolewska-Piotrowska, Barbara Nowacka, Wojciech Lubiński

6. Witrektomia - nowe wskazania do techniki operacyjnej
Vitrectomy - new indications for the surgical procedure
Agnieszka Nowosielska

7. Współczesne strategie chirurigicznego leczenia ciężkich urazów gałki ocznej
Current strategies for the surgical treatment of severe ocular injuries
Małgorzata Ozimek, Dominika Nowakowska, Tomasz Chorągiewicz, Mariusz Spyra, Agnieszka Cisek, Katarzyna Nowomiejska, Dariusz Haszcz, Robert Rejdak

8. CENTURION Vision System: spostrzeżenia i doświadczenia dotyczące innowacyjnej technologii fakoemulsyfikacji. Sprawozdanie z panelu ekspertów Amsterdam 2015 CENTURION Vision System Coucil Meeting
CENTURION Vision System: remarks and personal experience with innovative phaco technique. Amsterdam 2015 CENTURION Vision System Council Meeting proceedings summary
Khiun Tjia, Christer Johansson, Gabor Scharion, Damian Lake i wsp.

9. Koszty i zagrożenia związane z operacjami zaćmy finansowanymi w ramach tzw. dyrektywy transgranicznej
Costs and risks associated with cataract surgery financed under the cross-border directive
Andrzej Grzybowski, Arnold Maciejewski, Justyna Zajdel

10. Soczewki kontaktowe z gradientem uwodnienia - struktura i właściwości
The structure and properties of water gradient silicone hydrogel contact lenses
Katarzyna Krysztofiak, Kamila Ciężar
Cena w prenumeracie: 80.00 PLN