start: Czasopisma    medyczne    OphthaTherapy. Terapie w okulistyce    OphthaTherapy. Terapie w okulistyce nr 3/2018
Cena: 25.00 PLN

OphthaTherapy. Terapie w okulistyce nr 3/2018

1. Wstęp
Marek E.Prost

2. Ewolucja czy rewolucja w terapii nabytej niewydolności rąbka rogówki: Holocar - nowy lek zawierający komórki macierzyste nabłonka rogówki
Evolution or revolution in therapy of acquired corneal limbal stem insufficiency: Holoclar - a new medicine containing corneal epithelium stem cells
Dariusz Dobrowolski, Bogumił Wowra, Ewa Wróblewska-Czajka, Katarzyna Krysik, Maria Grolik,Edward Wylęgala

3. Clareon - nowa generacja implantów wewnątrzgałkowych w systemie preloadowanym AutonoMe
Clareon - a new generation of intracular implants in the pre-loaded AutonoMe system
Wojciech Kołodziejczyk, Elżbieta Jadowska, Bartłomiej Kałużny

4. Funkcja widzenia po obuocznym wszczepieniu wtórnym soczewki, wykonanym 18 lat po usunięciu zaćmy wrodzonej u pacjenta z zespołem różyczki wrodzonej
Visual function after bilateral secondary implantation of the lens, which have been made 18 years after congenital cataract extraction in the patient with congenital rubella syndrom
Adam Cywiński, Katarzyna Lewicka, Patrycja Wcisło-Gawron

5. Witrekotomia hybrydowa - nowy kierunek w chirurgii witreoretinalnej
Hybrid vitrectomy - a new direction in vitreoretingal surgery
Dominika Nowakowska, Maria Małaczek, Robert Rejdak

6. Miejsce angiografii fluoresceinowej wśród współczesnych badan obrazowych w okulistyce - część II
The position of fluorescein angiography among modern imaging techniques in ophthalmology - part II
Maciej Gawęcki

7. Zastosowanie laseroterapii mikropulsowej w obrzęku plamki związanym z zakrzepem gałęzi żyły środkowej siatkówki
Application of micropulse laser treatment in macular oedema in course of branch retinal vein occlusion
Andrzej Mikita, Małgorzata Rembińska

8. Neuropatia nerwu wzrokowego w przebiegu stwardnienia rozsianego i innych chorób neurodegeneracyjnych - metody postępowania diagnostyczno-terapeutycznego
Optic neuropathy in multiple sclerosis and other neurodegenerative diseases - diagnostics and therapeutic procedures
Małgorzata Karolczak-Kulesza, Agnieszka Karolczak-Tomkiewicz. Elżbieta Chlebowska

9. Rehabilitacja osób słabowidzących na świecie
Low vision rehabilitation worldwide
Magdalena Derebecka, Andrzej Grzybowski

10. Efektywność optometrycznej terapii wzroku w akomodacyjnej ezotropii z wysokim AC/A
The efficiency of
Cena w prenumeracie: 80.00 PLN