start: Czasopisma    medyczne    OphthaTherapy. Terapie w okulistyce    OphthaTherapy. Terapie w okulistyce nr 3/2019
Cena: 25.00 PLN

OphthaTherapy. Terapie w okulistyce nr 3/2019

1. Wstęp
Marek E. Prost

2. Znaczenie kropli antybiotykowych w profilaktyce okołooeracyjnwej zapalenia wnętrza gałki po operacjach zaćmy
The role of topical antibiotics in perioperative endopthalmitis prevention in cataract surgery
Andrzej Grzybowski, Konrad Kupidura-Majewski

3. Bakteryjne zapalenie spojówki i rogówki - wytyczne terapeutyczne
Bacterial conjunctivitis and keratitis: therapeutic guidelines
Marek E. Prost

4. Jaskra złośliwa: nowe poglądy na etiopatogenezę i postępowanie
Malignant glucoma: new views on its etiopathogenesis and management
Dorota Pożarowska, Tomasz Żarnowski

5. Jaskra a zaćma - wpływ zabiegu fakoemulsyfikacji zaćmy oraz zabiegów łączonych na obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego
Glaucoma and cataract: the effect of the phacoemulsification procedures and the combined procedures on the intraocular pressure
Marta Misiuk-Hojło, Katarzyna Zimmer

6. Terapia widzenia w oczopląsie
Nystagmus vision therapy
Monika Gwara

7. Zastosowanie generatora plazmowego w zabiegach okuloplastycznych - doświadczenia własne
Plasma generator use in oculoplastic surgery: own experience
Jaromir Wasyluk, Ilona Kaczmarek, Mariusz Strąk, Małgorzata Myślińska, Marta Dubisz

8. Visual function after bilateral implantation of multifocal versus monofocal IOLs in children below 5 years of age
Marek E. Prost

9. Multifokalne soczewki kontaktowe - aspekty praktyczne
Multifocal contact lenses - practical aspects
Cena w prenumeracie: 80.00 PLN