start: Czasopisma    medyczne    OphthaTherapy. Terapie w okulistyce    OphthaTherapy. Terapie w okulistyce nr 4/2016
Cena: 25.00 PLN

OphthaTherapy. Terapie w okulistyce nr 4/2016

1. Wstęp
Marek E. Prost

2. Jaskra pierwotnie zamkniętego kąta u osób młodych
Primary angle - closure glaucoma in young people
Maria Hanna Niżankowska

3. Nowoczesna tonometria - więcej niż pomiar ciśnienia
Modern tonometry - more than pressure measuremet
Małgorzata Mulak, Dorota Szumny

4. Zastosowanie angio-OCT w diagnostyce i terapii okulistycznej - część II
Angio-OCT in opthalmological diagnostics and therapy - part II
Joanna Gołębiewska, Wojciech Hautz

5. Procedury laserowe w korekcji starczowzroczności
Laser modalities to treat presbyopia
Marcin Smorawski, Joanna Wierzbowska

6. Współczesne możliwości korekcji prezbiopii pooperacyjnej metodami implantacji soczewek wewnątrzgałkowych u pacjentów z zaćmą
Postoperative presbyopia correction with intraocular lenses implantation in cataract patients - current trends
Mariusz Spyra, Ewelina Cisek, Agnieszka Cisek, Stanisław Orkisz,Paweł Klonowski, Tomasz Chorągiewicz, Dominika Nowakowska, Robert Rejdak

7. Zastosowanie wewnątrzgałkowych soczewek torycznych w trakcie operacji zaćmy u pacjentów z chorobami zniekształcającymi rogówkę
Cataract surgery with toric intraocular lenses in patients with distorted cornea
Paweł Klonowski, Robert Rejdak

8. Trójogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa PanOptix. Pierwszy rok doświadczeń
Trifocal intraocular lens PanOptix. The first year of experience
Jarosław Marek, Angelika Ogar

9. Potrzeby korekcyjne pacjentów 40+
Refractive correction needs of patients over 40
Tomasz Tokarzewski

10. Układ wzrokowy i soczewki kontatkowe w sporcie
Visual system and contact lenses in sport
Monika Czaińska

11. Wykorzystanie soczewek kontaktowych jako nośników leków okulistycznych
Contact lenses as ophthalmic drug carriers
Hanna Ciebiera
Cena w prenumeracie: 80.00 PLN