start: Czasopisma    medyczne    OphthaTherapy. Terapie w okulistyce    OphthaTherapy. Terapie w okulistyce nr 4/2017
Cena: 25.00 PLN

OphthaTherapy. Terapie w okulistyce nr 4/2017

1. Wstęp
Marek E. Prost

2. Czy migrena jest czynnikiem ryzyka jaskry?
Is migraine a risk factor for glaucoma?
Marta Misiuk-Hojło, Alicja Burek

3. Selective laser trabeculoplasty for open angle glaucoma
[Selektywna trabekuloplastyka laserowa w jaskrze otwartego kąta]
Joanna Liput, Weijen Tan

4. Zastosowanie tkanki stromy rogówki uzyskanej podczas zabiegu SMILE w chirurgii refrakcyjnej i leczeniu stożka rogówki
Overview of SMILE lenticule applications in refractive surgery and ectatic disease
Marcin Smorawski, Joanna Wierzbowska

5. Metody leczenia cukrzycowego obrzeku plamki
Current treatment of diabetic macular edema
Adela Justyńska, Ilona Pawlicka, Anna Hyek-Ryś, Grażyna Miklaszewska

6. Refrakcyjna wymiana soczewki z wszczepieniem soczewki trójogniskowej Alcon AcrySof® IQ PanOptix® - kontrowersja czy standard
Refractive lens exchange with a trifocal lens Alcon AcrySof®
IQ PanOptix® - a controversy or a standard
Weronika Wieczorek-Wojtaszek, Wojciech Adamski, Andrzej Dmitriew, Jarosław Kocięcki

7. Podstawowe wskaźniki oceniające skuteczność antybiotykoterapii
Basic parameters of evaluation of the effectiveness of antibiotic therapy
Marek E. Prost, Rafał Prost

8. Farmakologiczne metody leczenia starczowzroczności
Pharmacological treatment of presbyopia
Andrzej Grzybowski, Małgorzata Mimier, Marta Misiuk-Hojło

9. Kontaktologia pediatryczna w publikacjach naukowych. Przegląd prac naukowych z ostatnich lat na temat stosowania soczewek kontaktowych u  dzieci
Pediatric contact lens fitting in scientific publications. A review of current publications about pediatric contact lens fiitting
Sylwia Kropacz-Sobkowiak
Cena w prenumeracie: 80.00 PLN