start: Czasopisma    medyczne    OphthaTherapy. Terapie w okulistyce    OphthaTherapy. Terapie w okulistyce nr 4/2018
Cena: 25.00 PLN

OphthaTherapy. Terapie w okulistyce nr 4/2018

1. Wstęp
Marek E. Prost

2. How new generation lasers are diffrent from each other?
Victor Chong

3. Skuteczność leczenia ranibizumabem oraz laserem 2RTTM wysiękowej postaxci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem - opis przypadku
Efficacy of ranibizumab therapy combined with 2RTTM laser the wet form of age-related macular degeneration - a case report
Dominika Pagacz

4. Diagnostyka i leczenie polipoidalnej waskulopatii naczyniówkowej
Diagnosis and management of polypoidal choroidal vasculopathy
Roksana Silicki, Marta Misiuk-Hojło

5. Znamiona barwnikowe wewnątrzgałkowe - znaczenie badań USG i UBM
Intraocular pigmented lesions - the role of USG and UBM diagnostics
Paweł Lewandowski

6. Ciało obce w woreczku łzowym - opis przypadku
Foreign body in the lacrimal sac - a case report
Anna Wolnik, Malgorzata Woś, Jan Woś

7. Dwuogniskowe toryczne soczewki wewnątrzgałkowe - 6 lat doświadczeń własnych
Bifocal toric intraocular lenses - 6 years of own experience
Adam Cywiński, Sandra Penter, Łukasz Bednarski, Daniela Ferda-Lewińska, Marcin Gacek

8. Rozwój zaćmy jako powikłanie witrektomii
Catract formation as a complication of vittrectomy
Piotr Kanclerz

9. Witreoliza laserowa - wskazania i przebieg zabiegu
Laser vitreolysis - indications and the course of the procedure
Łukasz Szmuksta

10. Leki oryginalne i ich odpowiedniki stosowane w terapii okulistycznej
Branded and generic drugs in ophthalmic therapy
Małgorzata Woś
Cena w prenumeracie: 80.00 PLN