start: Czasopisma    medyczne    OphthaTherapy. Terapie w okulistyce    OphthaTherapy. Terapie w okulistyce nr 4/2019
Cena: 25.00 PLN

OphthaTherapy. Terapie w okulistyce nr 4/2019

1. Wstęp
Marek E. Prost

DIAGNOSTYKA

2. Odwarstwienie nabłonka barwnikowego - diagnostyka multimodalna w codziennej praktyce klinicznej - część pierwsza

Pigment epithelial detachment - multimodal diagnosis in clinical practice - part one
Jan Kucharczuk, Katarzyna Lahutta-Kordys

TERAPIE ZACHOWAWCZE

3. Choroby odzwierzęce w okulistyce. Część I - Toksoplazmozowe zapalenie siatkówki i naczyniówki
Zoonoses in opthalmology. Part I - Toxoplasmic recurrentment retinochoroiditis
Piotr Borkowski

4. Zapalenie wnętrza gałki ocznej - obraz kliniczny i aktualne schematy postępowania
Endophthalmitis - clinical manifestation and current treatment algorithms
Joanna Dereń, Agata Niedzielska-Krycia, Mariola Dorecka, Dorota Wyględowska-Promieńska, Jaromir Wasyluk

5. Niedowidzenie - terapie standardowe kontra nowoczesne
Amblyopia - standard or modern therapy
Magdalena Derebecka, Andrzej Grzybowski

6. Wpływ miękkich multifokalnych soczewek kontatkowych z wysokimi addycjami na koordynację wzrokowo-ruchową
The influence of soft multifocal contact lenses with high additions on the eye -hand coordinatiom
Katarzyna Przekoracka, Krzysztof Michalak, Andrzej Michalski, Jan Olszewski, Joanna Paluch, Anna Przekoracka-Krawczyk

7. Zespół suchego oka a soczewki kontaktowe
Dry eye disease and contact lenses
Tomasz Suliński

TERAPIE ZABIEGOWE
8. Chirurgia plastyczna tęczówki. Część 1. Chirugia bez użycia impllantów tęczówkowch
Iris plastic surgery. Part 1. Surgery without iris implants
Adam Cywiński

9. Wpływ mitomycyny C na wyniki kliniczne przezkanalikowego, laserowego, zespolenia nosowo-łzowego
The influence of mitomycin C on clinical results of the nasolacrimal duct anastomosis using the diode laser
Michał Michalik

NOWE TECHNOLOGIE

10. Zastosowanie trójwymiarowej wizualizacji podczas chirurgii przedniego odcinka oka
The utility of three-dimensional visualization during anterior segment surgery
Domnika Nowakowska, Tomasz Chorągiewicz, Dariusz Haszcz, Mario D. Toro, Rashed Mustafa Nazzal, Katarzyna Nowomiejska, Robert Rejdak

11. Tomografia optyczna przedniego odcinka oka - nowe perspektywy
Anterior segment optical coherence tomography - new perspectives
Jaromir Wasyluk
Cena w prenumeracie: 80.00 PLN