start: Czasopisma    medyczne    Migrena news    Migrena news nr 1/2018
Cena: 19.00 PLN

Migrena news nr 1/2018

1. Profesor Antoni Prusiński - mistrz, nauczyciel i lekarz
Jacek Różniecki

2. Zaburzenia procesów poznawczych w migrenie.
Przegląd badań
Cognitive decline in migraine. Review of studies
Anna Kocwa-Karnaś, Izabela Domitrz

3. Leczenie napadów migreny - tryptany w praktyce
Management of migraine attacks - triptans in clinical practice
Izabela Domitrz

4. Zmiany funkcjonalne w okołokolanowej przedniej części zakrętu obręczy po zewnętrznej neurostymulacji nerwu trójdzielnego u pacjentów cierpiących na migrenę
Functional Changes of the Perigenual Part of the Anterior Cingulate Cortex after External Trigeminal Neurostimulation in Migraine Patients
Antonio Russo, Alessandro Tessitore, Fabrizio Esposito, Federica Di Nardo, Marcello Silvestro, Francesca Trojsi, Rosa Di Micco, Laura Marcuccio, Jean Schoenen, Gioacchino Tedeschi
Cena w prenumeracie: 60.00 PLN