start: Czasopisma    medyczne    Migrena news    Migrena news nr 3/2018
Cena: 19.00 PLN

Migrena news nr 3/2018

1. Słowo wstępne

2. Sprawozdanie z XII Kongresu Eutropejskiej Federacji Bólów Głowy (Florencja, 28-30 września 2018 r.)
Ewa K. Czapińska-Ciepela

3. Samoistne podciśnienie śródczaszkowe - opis przypadku
Katarzyna Stopińska, Agnieszka Andrzejczak-Sobocińska

4. Związek migreny ze zmianami strukturalnymi w mózgu
Natalia Smolińska, Maria Łukasik

5. Objawy kliniczne migreny przedsionkowej
Krystyna Mitosek-Szewczyk, Anna K. Szewczyk, Ewa Wierzchowska-Cioch

6. Lepiężnik w profilaktyce migreny
Marcin Kopka
Cena w prenumeracie: 60.00 PLN