start: Czasopisma    medyczne    Migrena news    Migrena news nr 3/2019
Cena: 19.00 PLN

Migrena news nr 3/2019

1. Słowo wstępne

2. Migrena przewlekła - opis przypadku
Izabela Domitrz

3. Bóle głowy w padaczce
Ewa K. Czapińska - Ciepiela

3. Migrena - najważniejsze odkrycia i aktualne terapie
Piotr Chądzyński

4. Polskie badanie online dotyczące migreny przeprowadzone na populacji 2000 dorosłych osób
Izabela Domitrz, Aurelia Lipa, Jacek Różniecki, Adam Stępień
Cena w prenumeracie: 60.00 PLN