start: Czasopisma    medyczne    Alergoprofil

Alergoprofil

Alergoprofil ISSN  1734-7572

quarterly scientific

Evaluation:
Index Copernicus: 53.70
Ministry of Science and Higher Education: 6,0

Editorial Board Alergoprofil

Editors-in-Chief

Piotr Rapiejko MD. PhD  
Department of Otolaryngology with Division of Cranio-Maxillo-Facial Surgery in Military Institute of Medicine, Warsaw, Poland
and
Allergen Research Center, Warsaw, Poland

Associate Editor

Agnieszka Lipiec MD, PhD
Department of Prevention of Environmental Hazards and Allergology, Medical University of Warsaw, Poland

Editorial Board

Zbigniew Bartuzi, Bydgoszcz, Poland
Uwe E. Berger, Vienna, Austria
Maira Bonini, Parabiago, Italy
Krzysztof Buczyłko, Lodz, Poland
Marco A. Alvarado Vazguez, Nuevo Leon, Mexico
Irene Camacho , Madeira, Portugal
Valentyna Chopyak, Lviv, Ukraine
Magdalena Czarnecka-Operacz, Poznan, Poland
Zbigniew Doniec, Rabka, Poland
Andrzej Emeryk, Lublin, Poland
Radosław Gawlik, Zabrze, Poland
Carmen Galán, Córdoba, Spain
Juan Carlos Ivancevich, Buenos Aires, Argentine
Dariusz Jurkiewicz, Warsaw, Poland
Marek Jutel, Wroclaw, Poland
Jerzy Kruszewski, Warsaw, Poland
Ryszard Kurzawa, Warsaw, Poland
Jose A. Oteros Moreno, München, Germany
Ettore Pacini, Sienna, Italy
Renata Peternel, Velika Gorica , Croatia
Adam Rapiejko, Oxford, England
Victoria Rodinkova,  Vinnitsa, Ukraine
Elena Severova, Moscow,  Russie
Bolesław Samoliński, Warsaw, Poland
Valentina Shalaboda, Minsk, Belarus
Zenon Siergiejko, Bialystok, Poland
Matt Smith, Vienna, Austria
Radosław Śpiewak, Krakow, Poland
Michel Thibaudon,  Brussieu, France
Jan Vokurka, Hradec -Kralove,  Czech Republic
Natalia Vorobets, Lviv, Ukraine
Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Lublin, Poland
, Warsaw, Poland
Beata Zielnik-Jurkiewicz, Warsaw, Poland
Franziska Zemmer, Istanbul, Turkey

(stan na 7 lutego 2016r.)
 

Opis czasopisma: artykuły poglądowe podsumowują aktualną wiedzę na temat najważniejszych z praktycznego punktu widzenia zakresów alergologii – m.in. diagnostyki i postępów w terapii chorób alergicznych. „Alergoprofil” jest jedynym polskim pismem medycznym, które na bieżąco podaje wyniki stężenia pyłku najważniejszych aeroalergenów w atmosferze największych aglomeracji Polski. Wyniki w formie czytelnych wykresów pozwalają na ocenę skuteczności terapii zastosowanej w danym sezonie pylenia oraz są pomocne wszystkim lekarzom praktykom w diagnostyce schorzeń alergicznych. W każdym numerze „Alergoprofilu” w przystępnej formie omawiamy też najważniejsze w naszym klimacie alergeny.


Dystrybucja czasopisma: Prenumerata


Wydawnictwa towarzyszące: Reprinty, wydania specjalne, książki z serii „Biblioteka Alergoprofilu”.

FORMULARZ RECENZJI


LISTA RECENZENTÓW 2016

Cena w prenumeracie: 88.00 PLN
Instrukcje dla autorów oraz procedury recenzowania

Archiwum: