start: Czasopisma    medyczne    Alergoprofil    Alergoprofil nr 1/2010
Cena: 29.00 PLN

Alergoprofil nr 1/2010

1. Leki mukoaktywne - przeszłość i teraźniejszość
I. Korzeniewska-Rybicka

2. Leki mukoaktywne
A. Zasowska-Nowak, D. Nowak

3. Problem wirusów przenoszonych przez żywność
A. Woźniak Kosek, J. Kosek, K. Żukowska

4. Alergia na chomika - coraz częstszy problem
J. Orlicz-Widawska, R. Gawlik

5. Ocena częstości występowania nietolerancji laktozy u dzieci z alergią na białka mleka krowiego
G. Rowicka, M. Gołębiowska-Wawrzyniak

6. Metody fizykoterapeutyczne przenikania przeznaskórkowego stosowane w kosmetologii - ocena dostępności na przykładzie zakładów kosmetycznych na terenie Warszawy
M. Lisiecka-Biełanowicz, Z.M. Wawrzyniak, E. Sobolewska

7. Analiza stężenia pyłku babki w wybranych miastach Polski w 2009 roku
P. Rapiejko, A. Lipiec, K. Buczyłko, A. Wagner i wsp.

8. ZESTAWIENIE ALERGENÓW
Cena w prenumeracie: 88.00 PLN
Alergoprofil 1/2010