start: Czasopisma    medyczne    Alergoprofil    Alergoprofil nr 1/2012
Cena: 29.00 PLN

Alergoprofil nr 1/2012

1. Glikokortykosteroidy donosowe u dzieci
M. Arcimowicz

2. Aerozoloterapia chorób obturacyjnych płuc
M. Pirożyński

3. Alergia na jad owadów błonkoskrzydłych
R. Gawlik

4. Dynamika sezonów pyłkowych wybranych drzew i roślin zielnych w Szczecinie - 2011 r.
M. Puc, M.I. Puc

5. Zarodniki Cladosporium w powietrzu samochodów klimatyzowanych i bez klimatyzacji w Białymstoku
E. Zdrojkowska, B. Kiziewicz, B. Gajo

6. Zarodniki Alternaria w powietrzu wybranych miast Polski w 2011 r.
A. Grinn-Gofroń, M. Puc, A. Lipiec, P. Rapiejko i wsp.

7. Pyłek dębu w powietrzu w wybranych miastach Polski w 2011 roku
M. Malkiewicz, K. Klaczak, K. Chłopek, D. Myszkowska i wsp.

8. Pyłek komosy w powietrzu wybranych miast polski w 2011 
roku
K. Chłopek, E. Weryszko-Chmielewska, K. Piotrowska, M. Puc i wsp.

9. Zasady przyjmowania prac i ich publikacji
Cena w prenumeracie: 88.00 PLN
Alergoprofil 1/2012