start: Czasopisma    medyczne    Alergoprofil    Alergoprofil nr 1/2015
Cena: 29.00 PLN

Alergoprofil nr 1/2015

1. Efektywność działania donosowych glikokortykosteroidów w alergicznym nieżycie nosa mierzona indeksem terapeutycznym
B. Samoliński, E. Krzych-Fałta

2. Kompleksowe leczenie alergicznego nieżytu nosa
P. Rapiejko

3. Oskrzelowy test prowokacyjny z mannitolem czy ma szanse stać się głównym narzędziem oceny reaktywności oskrzeli?
E.M. Świebocka, A. Krupa, G. Siergiejko, K. Gan, P. Siergiejko, D. Siergiejko, Z. Siergiejko

4. Analiza stężenia pyłku bylicy w wybranych miastach Polski w 2014 r.
M. Puc, P. Rapiejko, A.Lipiec, D. Myszkowska, A. Kruczek, A. Stacewicz i wsp.
Cena w prenumeracie: 88.00 PLN