start: Czasopisma    medyczne    Alergoprofil    Alergoprofil nr 1/2016
Cena: 29.00 PLN

Alergoprofil nr 1/2016

1. Zależność efektu działania donosowych glikokortykosteroidów od depozycji leku w jamach nosa
P. Rapiejko, D. Jurkiewicz, T.R. Sosnowski

2. Przerost tkanki limfatycznej górnych druk oddechowych a problemy ortodontyczne
M. Mikołajczyk, J. Młynarczyk

3. Rośliny toksyczne niezbepieczne dla oczu
A. Sulborska, W. Haratym, A. Matysik-Wóźniak, E. Weryszko-Chmielewska, R. Rejdak

4. Prawa pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, część 1

A. Jeschke

5. Mugwort pollen season in southern Poland and Lviv (Ukraine) in 2015
K. Piotrowska-Weryszko, E. Weryszko-Chmielewska, P. Rapiejko, A. Rapiejko, M. Malkiewicz i wsp.

6. Muigwort pollen season in central and northern Poland in 2015
P. Rapiejko, A. Lipiec, M. Puc, G. Siergiejko, E.M. Świebocka, E. Kalinowska i wsp.

7. Cladosporium spores in the air of selected Polish cities in 2015
A. Bednarz, A. Lipiec, P. Rapiejko, D. Myszkowska, M. Ziemianin, A. Rapiejko, K. Chłopek, D. Jurkiewicz

8. Alternaria spores in the air of selected Polish cities in 2015

S. Pawłowska, A. Lipiec, P. Rapiejko, D. Myszkowska, M. Ziemianin, A. Rapiejko, K. Chłopek i wsp.
Cena w prenumeracie: 88.00 PLN