start: Czasopisma    medyczne    Alergoprofil    Alergoprofil nr 1/2017
Cena: 29.00 PLN

Alergoprofil nr 1/2017

1. Jak zwiększyć skuteczność działania donosowych glikokortykosteroidów?
P.Rapiejko, A.Lipiec

2. Reakcje niepożądane po zastosowaniu środków kontrastowych - aktualny stan wiedzy. Część 1. Charakterystyka środków kontrastowych, rodzaje i obraz kliniczny reakcji niepożądanych
B. Sadowska, A. Lipiec

3. Kliniczne znaczenie pomiarów stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym przez nos u pacjentów z alergicznym sezonowym nieżytem nosa
M. Paprocka, W. Zjawiony, J. Olszewski, H. Zielińska-Bliźniewska

4. Prawa pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, części 2
A. Jeschke

5. Alternaria spores in the air of southern Poland cities in 2016
P. Rapiejko, A. Lipiec, M. Malkiewicz, K. Chłopek, K. Dąbrowska-Zapart, M. Ziemianin i wsp.

6. Alternaria spores in the air of northern Poland cities in 2016
A. Chloupek, P. Rapiejko, M. Puc, A. Stacewicz, A. Lipiec, G. Siergiejko, E.M. Świebocka, D. Jurkiewicz
Cena w prenumeracie: 88.00 PLN