start: Czasopisma    medyczne    Alergoprofil    Alergoprofil nr 2/2012
Cena: 29.00 PLN

Alergoprofil nr 2/2012

1. Pimekrolimus w leczeniu atopowego zapalenia skóry
W. Owczarek

2. Modele statystyczne wykorzystywane przy prognozowaniu stężeń zarodników alergennych
A. Grinn-Gofroń

3. Analiza stężenia zarodników grzybów potencjalnie chorobotwórczych w powietrzu samochodów klimatyzowanych i bez klimatyzacji w Białymstoku
B. Kiziewicz, E. Zdrojkowska, N. Rogoz

4. Stężenie zarodników Alternaria w powietrzu Poznania 2008-2011
M. Nowak, A. Szymańska

5. Analiza stężenia pyłku leszczyny w 2012 roku w wybranych miastach Polski
P. Rapiejko, A. Lipiec, K. Buczyłko, A. Wagner, M. Malkiewicz i wsp.

6. Analiza stężenia pyłku olszy w 2012 roku w wybranych miastach Polski 
A. Lipiec, P. Rapiejko, B. Kiziewicz, P. Kosieliński, K. Buczyłko i wsp.

7. Analiza stężenia pyłku brzozy w wybranych miastach Polski w 2012 roku
P. Rapiejko, M. Malkiewicz, A. Lipiec, K. Klaczak, M. Puc i wsp.

8. Zarodniki grzybów z rodzaju Penicilliium wewnątrz budynku dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
B. Kiziewicz, N. Rogoz, E. Zdrojkowska
Cena w prenumeracie: 88.00 PLN
Alergoprofil 2/2012