start: Czasopisma    medyczne    Alergoprofil    Alergoprofil nr 2/2016
Cena: 29.00 PLN

Alergoprofil nr 2/2016

1. 6 profili klinicznych pacjentów, u których warto zastosować azytromycynę
A.J. Sybilski

2. Komplikacje wynikające z nieleczenia alergicznego nieżytu nosa
M. Rachel

3. Występowanie swoistych przeciwciał IgE przeciwko komponentom alergenowym orzechów w populacji osób dorosłych
A. Wawrzeńczyk, M. Żbikowska-Gotz, M. Przybyszewski, A. Wawrzeńczyk, Z. Bartuzi

4. Częstość występowania swoistych immunoglobulin E dla alergenu brzozy, olchy,
leszczyny i dębu wśród 8254 osób z różnych regionów Polski

E. Majsiak, K. Buczyłko

5. Roztocze kurzu domowego jako czynniki alergenowe

B. Hajduga-Staśko, M. Kasprzyk

6. Corylus pollen season in southern Poland in 2016
K. Piotrowska-Weryszko, E. Weryszko-Chmielewska, A. Sulborska, B. Żuraw, A. Rapiejko i wsp.

7. The analysis of alder pollen season in northern Poland in 2016
M. Puc, A. Lipiec, A. Stacewicz, P. Rapiejko, T. Wolski, G. Siergiejko, E.M. Świebocka i wsp.

8. Betula pollen season in southern Poland in 2016

E. Weryszko-Chmielewska, K. Piotrowska-Weryszko, W. Haratym, B. Żuraw, A. Lipiec, R. Gawlik i wsp.

9. Birch pollen grains without cytoplasmic content in the air of Szczecin and Bialystok
M. Puc, D. Kotrych, A. Lipiec, P. Rapiejko, G. Siergiejko
Cena w prenumeracie: 88.00 PLN