start: Czasopisma    medyczne    Alergoprofil    Alergoprofil nr 2/2017
Cena: 29.00 PLN

Alergoprofil nr 2/2017

1. Astma wczesnodziecięca - praktyczne problemy kliniczne
Z. Doniec, M. Woźniak. K. Woźniak, A. Mastalerz-migas

2. Czy smak leku ma wpływ na stosowanie się pacjentów do zaleceń lekarskich?
A. Mastalerz-Migas, M. Postuła, A. Sękowska

3. Częstość występowania reakcji niepożądanych po zastosowaniu kosmetyków u młodych mężczyzn
K. Klimas, D. Wiechuła, A. Fischer

4. Hazel pollen in the air of northern Poland in 2017
M. Puc, P. Rapiejko, A. Stacewicz, G. Siergiejko, E.M. Świebocka. D. Jurkiewicz et al.

5. The analysis of hazel pollen season in southern Poland in 2017
M. Malkiewicz, K. Piotrowska-Weryszko, K. Chłopek, K. Dąbrowska-Zapart et al.

6. Alder pollen season in northern Poland in 2017
M. Puc, A. Lipiec, D. Kotrych, A. Stacewicz, G. Siergiejko, E.M. Świebocka, A. Cholupek et al.

7. Alder pollen season in selected cities of Poland in 2017
K. Piotrowska-Weryszko, P. Rapiejko, E. Weryszko-Chmielewska, K. Chłopek, K. Dąbrowska-Zapart et al.

8. Ash pollen count in the air of selected Polish cities in 2017
K. Szczygielski, M. Puc, A. Stacewicz, E. Weryszko-Chmielewska, K. Piotrowska-Weryszko et al.
Cena w prenumeracie: 88.00 PLN