start: Czasopisma    medyczne    Alergoprofil    Alergoprofil nr 3/2010
Cena: 29.00 PLN

Alergoprofil nr 3/2010

1. Pyłek leszczyny w Szczecinie (2009-2010) - M.Puc, M.I. Puc
2. Pyłek leszczyny w powietrzu Białegostoku w 2010 r. - B. Gajo
3. Analiza stężenia pyłku leszczyny w Warszawie w 2010 r. - A.Chciałowski, A. Lipiec
4. Analiza stężenia pyłku leszczyny w Sosnowcu w 2010 r. - K. Dąbrowska-Zapart, K. Chłopek
5. Analiza stężenia pyłku olszy w powietrzu Białegostoku w 2010 r. - B.Gajo
6. Analiza stężenia pyłku olszy w Warszawie w 2010 r. - A.Chciałowski, A. Lipiec
7. Analiza stężenia pyłku olszy w Sosnowcu w 2010 r. - K. Chłopek, K.Dąbrowska-Zapart
8. Analiza stężenia ziaren pyłku olszy we Wrocławiu w 2010 r. - K.Klaczak
9. Pyłek brzozy w powietrzu Białegostoku w 2010 r. - B.Gajo
10. Analiza stężenia pyłku brzozy w Warszawie w 2010 r. - A. Lipiec, P. Rapiejko
11. Analiza stężenia pyłku brzozy we Wrocławiu w 2010 r. - M. Malkiewicz
12. Analiza stężenia pyłku brzozy w Sosonowcu w 2010 r. - K. Dąbrowska-Zapart, K. Chłopek
13. Pyłek jesionu w powietrzu Szczecina (2009-2010) - M. Puc, M.I. Puc
14. Pyłek platanu w powietrzu Szczecina (2009-2010) - M. Puc
15. Pyłek dębu w powietrzu Szczecina (2009-2010) - M.Puc
16. Zagrożenie alergenami pyłku traw w powietrzu Szczecina (2009-2010) - M.Puc
17. Pyłek traw w powietrzu Białegostoku w 2010 r. - B. Gajo
18. Pyłek traw w powietrzu Bydgoszczy w 2010 r. - A.Lipiec, P.Rapiejko
19. Pyłek traw w powietrzu Warszawy w 2010 r. - P. Rapiejko, A. Lipiec
20. Analiza stężenia pyłku traw we Wrocławiu w 2010 r. - M.Malkiewicz
21. Pyłek traw w powietrzu Sosnowca w 2010 r. - K. Chłopek, K. Dąbrowska-Zapart
22. Zagrożenie alergenami pyłku bylicy w powietrzu Białegostoku w 2010 r. - B.Gajo
23. Analiza stężenia ziaren pyłku bylicy we Wrocławiu w 2010 r. - K. Klaczak
24. Pyłek bylicy w powietrzu Sosnowca w 2010 r. - K. Chłopek, K. Dąbrowska-Zapart
25. Zarodniki Alternaria i Cladosporium w powietrzu Szczecina w 2010 r. - A.Grinn-Gofroń
26. Stężenie zarodników Alternaria w powietrzu Białegostoku w 2010 r. - B.Gajo
27. Analiza stężenia zarodników Cladosporium w powietrzu Białegostokuw 2010 r. - B.Gajo, B.Kiziewicz, P.Kosieliński, E.Zdrojkowska 
28. Zarodniki Alternaria w atmosferze Warszawy w 2010 r.
A.Lipiec, P.Rapiejko
29. Zarodniki Alternaria w powietrzu Wrocławia w 2010 r. - M.Malkiewicz
30. Kobiety, przyszłe lekarki, na uniwersytetach europejskich - D.Augustynowicz
31. VAT w ochronie zdrowia - zmiany w 2011 roku - A.Jeschke
Cena w prenumeracie: 88.00 PLN
Alergoprofil 3/2010