start: Czasopisma    medyczne    Alergoprofil    Alergoprofil nr 3/2013
Cena: 29.00 PLN

Alergoprofil nr 3/2013

1. Potrzeba nowego inhalatora
J. Ch. Virchow

2. Rośliny drzewiaste o właściwościach toksycznych

W. Haratym, E. Weryszko-Chmielewska, A. Matysik-Woźniak

3. Stężenie pyłku dębu w atmosferze wybranych miast Polski w 2013 roku
A. Lipiec, M. Puc, M. Malkiewicz, K. Chłopek, B. Zielnik-Jurkiewicz i wsp.

4. Analiza sezonu pyłkowego traw w 2013 roku w wybranych miastach Polski
E. Weryszko-Chmielewska, K. Piotrowska-Weryszko, P. Rapiejko, I. Winnicka, K. Chłopek i wsp.

5. Pyłek pokrzywy w powietrzu wybranych miast Polski w 2013 roku
M. Malkiewicz, K. Chłopek, E. Weryszko-Chmielewska, K. Piotrowska-Weryszko, P. Rapiejko i wsp.

6. Pyłek bylicy w powietrzu wybranych miast Polski w 2013 roku
M. Puc, A. Kruczek, A. Lipiec, K. Piotrowska-Weryszko, P. Rapiejko i wsp.

7. Wpływ leków stosowanych w premedykacji przed zabiegami chirurgicznymi na zmysł smaku
B. Szabelska

8. Badanie węchu pracowników bloku operacyjnego.
V. Kaniewska
Cena w prenumeracie: 88.00 PLN