start: Czasopisma    medyczne    Alergoprofil    Alergoprofil nr 3/2015
Cena: 29.00 PLN

Alergoprofil nr 3/2015

1. Depozycja glikokortykosteroidów w obrębie jamy nosa na przykładzie furoinianu mometazonu
B. Samoliński, E. Krzych-Fałta

2. Skuteczne i bezpieczne leczenie alergicznego nieżytu nosa
M. Arcimowicz

3. Zanieczyszczenia biologiczne i pyłowe w powietrzu atmosferycznym zagrażające zdrowiu człowieka
E. Weryszko-Chmielewska, K. Piotrowska-Weryszko, A. Sulborska, M. Tietze, A. Matysik-Woźniak

4. Bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej
A. Chciałowski, K. Korzeniewski

5. Ocena zależności przepływu nosowego i jakości życia u pacjentów z alergicznym nieżytem nosa
M. Paprocka, M. Jasińska, H. Zielińska-Bliźniewska, J. Olszewski

6. Pyłek leszczyny w powietrzu wybranych miast Polski w 2015 r.
P. Rapiejko, M. Puc, M. Malkiewicz, E. Weryszko-Chmielewska, K. Piotrowska, D. Myszkowska i wsp.

7. Analiza stężenia pyłku dębu w wybranych miastach Polski w 2015 r.
A. Lipiec, M. Puc, M. Malkiewicz, D. Myszkowska, K. Chłopek. E. Kalinowska, A. Kruczek i wsp.
Cena w prenumeracie: 88.00 PLN