start: Czasopisma    medyczne    Alergoprofil    Alergoprofil nr 4/2010
Cena: 29.00 PLN

Alergoprofil nr 4/2010

1. Novolizer - inhalator suchego proszku
A. Chciałkowski

2. Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa
- jak leczyć nasilenie dolegliwości?
P. Rapiejko

3. Ocena postępowania w kuli gardłowej rozumianej jako choroba psychosomatyczna albo jako zapalenie alergiczne
S. Naaskiewicz, K. Buczyłko

4. Komórki T regulatorowe i ich udział w patogenezie wybranych chorób
E. Polkowska, A. Stasiak-Barmuta

5. reakcje nadwrażliwości na leki znieczulenia miejscowego ze szczególnym uwzględnieniem lidokainy
A. Parużyńska, K. Gomułka, A. Wolańczyk-Mędrala, W. Mędrala

6. Zróżnicowanie przestrzenne kwitnienia leszczyny w Polsce w latach 2007-2010
K. Jabłońska

7. Analiza stężenia pyłku leszczyny w wybranych miastach Polski w 2010 r.
I. Kasprzyk, P. Rapiejko, A. Lipiec, M. Malkiewicz i wsp.

8. Analiza stężenia pyłku brzozy w wybranych miastach Polski w 2010 r.
P. Rapiejko, A.Lipiec, M. Puc, M. Malkiewicz i wsp.

9. Forma opodatkowania indywidualnej praktyki medycznej - część 1
A. Jeschke
Cena w prenumeracie: 88.00 PLN
Alergoprofil 4/2010