start: Czasopisma    medyczne    Alergoprofil    Alergoprofil nr 4/2011
Cena: 29.00 PLN

Alergoprofil nr 4/2011

1. Miejsce monoterapii glikokortykosteroidami wziewnymi w świetle obecnych standardów terapii astmy
M. Kulus, W. Bartosiewicz

2. Znaczenie alergennych białek pyłku w biologii kwitnienia roślin
E.Weryszko-Chmielewska

3. Analiza sezonu pylenia traw w 2011 roku w wybranych miastach Polski
P. Rapiejko, A. Lipiec, M. Malkiewicz, K. Klaczak. M. Puc i wsp.

4. Analiza stężenia pyłku bylicy w wybranych miastach Polski w 2011 r. 
A. Lipiec, B. Samoliński, B. Kiziewicz, B. Gajo, D. Myszkowska i wsp.

5. Analiza sezonów pyłkowych szczawiu w wybranych miastach Polski w 2011 roku
E. Weryszko-Chmielewska, K. Piotrowska, M. Malkiewicz i wsp.

6. Analiza stężenia pyłku babki w wybranych miastach Polski w 2011 roku
A. Lipiec, B. Samoliński, D. Myszkowska, M. Puc i wsp.

7. Podatki w 2012 r.
A. Jeschke
Cena w prenumeracie: 88.00 PLN
Alergoprofil 4/2011