start: Czasopisma    medyczne    Alergoprofil    Alergoprofil nr 4/2012
Cena: 29.00 PLN

Alergoprofil nr 4/2012

1. Terapia inhalacyjna - wyzwanie dla chorego i lekarza P. Dąbrowiecki 

2. Rośliny o właściwościach toksycznych stosowane do dekoracji pomieszczeń M. Tietze, E. Weryszko-Chmielewska
 
3. Cytometria przepływowa w diagnostyce alergii - protokoły identyfikacji bazofilów A. Skotny, B. Kmiecik, E. Zbrojewicz, E. Siwak, W. Mędrala 

4. Ocena częstości występowania alergii na alergeny inhalacyjne u dzieci z atopowym zapaleniem skóry A. Krauze, E. Sokulska, K Gmur 5. Dynamika sezonów pyłkowych ambrozji w Lublinie i ryzyko występowania alergii pyłkowej K. Piotrowska-Weryszko
 
6. Stężenie pyłku dębu w atmosferze wybranych miast Polski w 2012 roku E. Kalinowska, M. Malkiewicz, K. Klaczak, A. Wieczorkiewicz, K. Chłopek i wsp.

Cena w prenumeracie: 88.00 PLN
Alergoprofil 4/2012