start: Czasopisma    medyczne    Alergoprofil    Alergoprofil nr 4/2014
Cena: 29.00 PLN

Alergoprofil nr 4/2014

1. Nowy algorytm leczenia atopowoego zapalenia skóry o łagodnym i średnim nasileniu objawów klinicznych: miejscowe stosowanie pimekrolimusu w kremie 1%
M. Czarnecka-Operacz

2. Oskrzelowy test prowokacyjny z metacholiną - aktualny stan wiedzy
Z. Siergiejko, G. Siergiejko, P. Siergiejko, A. Krupa, E. Świebocka

3. Bezpieczeństwo donosowych glikokortykosteroidów
P. Rapiejko,D. Jurkiewicz

4. Rośliny wywołujące fotodermatozy
E. Weryszko-Chmielewska, M. Chwil, M. Wesołowski, M. Tietze, A. Matysik-Woźniak

5. Zarodniki Alternaria w powietrzu wybranych miast Polski w 2014 r.
A. Grinn-Gofroń, P. Rapiejko, A. Lipiec, D. Myszkowska, M. Ziemianin i wsp.

6. Zarodniki Cladosporium w powietrzu wybranych miast Polski w 2014 r.
A. Grinn-Gofroń, A. Lipiec, D. Myszkowska, M. Ziemianin, A. Szymańska, M. Nowak

7. Analiza stężenia pyłku ambrozji w wybranych miastach Polski w 2014 r.
E. Weryszko-Chmielewska, K. Piotrowska-Weryszko, P. Rapiejko, A. Lipiec, M.Puc i wsp.

8. Pacjentka z uczuleniem na leki znieczulenia miejscowego oraz ze współistniejącymi alergiami - opis przypadku
K. Gomułka, A. Parużyńska, A. Wolańczyk-Mędrala, W. Mędrala

9. Wrodzony obrzęk naczynioruchowy
K. Łukowska-Smorawska, Z. Samochocki
Cena w prenumeracie: 88.00 PLN