start: Czasopisma    medyczne    Czynniki ryzyka    Czynniki ryzyka nr 1/2009

Czynniki ryzyka nr 1/2009

LIST OD REDAKTORA

1.Pamięci Profesora Zbigniewa Religi
Marek Naruszewicz


ARTYKUŁ REDAKCYJNY

2.Metylacja DNA – epigenetyczny mechanizm regulujący ekspresję genów. Znaczenie w miażdżycy i w otępieniu
Hanna Wehr, Małgorzata Bednarska-Makaruk


3.Cukrzyca typu 2 a śmiertelność wewnątrzszpitalna u pacjentów
w podeszłym wieku hospitalizowanych z powodu świeżego zawału serca
Anna Szarejko-Paradowska, Sylwia Olechnowicz-Tietz, Zenon Gawor


4.Znaczenie apeliny w patogenezie chorób układu sercowo-naczyniowego
u osób otyłych z nadciśnieniem tętniczym
Aleksander Skoczylas


5.Propolis. Historia i możliwości wykorzystania we współczesnej kardiologii
Andrzej Kuropatnicki, Hanna Kuropatnicka


6.Postępowanie rehabilitacyjne w ostrym udarze niedokrwiennym mózgu
Ewelina Żyżniewska-Banaszak, Paweł Cichocki


7.EBM – jakie mamy dowody na skuteczność działania estrów etylowych
kwasów omega-3?
Danuta Czarnecka, Piotr Kusak


8.Plejotropowe działanie fenofibratu w hiperlipidemii mieszanej
Piotr Błaszczak

Czynniki ryzyka 1/2009