start: Czasopisma    medyczne    Czynniki ryzyka    Czynniki ryzyka nr 1/2010
Cena: 15.00 PLN

Czynniki ryzyka nr 1/2010

1. LIST OD REDAKTORA
Marek Naruszewicz

ARTYKUŁ REDAKCYJNY
2. Zmienna z wiekiem rola CCR6 w mediowaniu ogólnoustrojowych reakcji zapalnych - potencjalne znaczenie dla związków między patogenezą miażdżycy a odpornością śluzówkową
Marta Cześnikiewicz-Guzik, Adam Ignacak, Bartłomiej Loster, Tomasz Guzik

3. Wielonasycone kwasy tłuszczowe - przełom w leczeniu?
Bogusław M. Grzegorzewski

4. Wpływ substancji pochodzenia naturalnego na komórki macierzyste śródbłonka
Andrzej Parzonko

5. Rola śródbłonkowych cząsteczek adhezyjnych w patogenezie miażdżycy
Dorota Bryk, Grażyna Sygitowicz. Danuta Zapolska-Downar

6. Stosowanie suplementów diety oraz leków wydawanych bez przepisu lekarza (OTC) przez osoby w starszym wieku - na podstawie badania ankietowego
Katarzyna Rybus, Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska

7. Rola fluorku w rozwoju procesu zapalnego i miażdżycy
Izabela Gutowska

8. Biologiczne konsekwencje produkcji reaktywnych form tlenu przez mitochondrium
Edyta Jaszewska

9. Rezdualne ryzyko sercowo-naczyniowe - możliwości leczenia
Maria Olszowska
Czynniki ryzyka 1/2010