start: Czasopisma    medyczne    Czynniki ryzyka    Czynniki ryzyka nr 1/2011
Cena: 15.00 PLN

Czynniki ryzyka nr 1/2011

1. List od redaktora
Marek Naruszewicz

ARTYKUŁ REDAKCYJNY
2. Ostry zespół wieńcowy w wieku podeszłym. Codzienna praktyka a standardy kardiologiczne
Irmina Kossuth, Piotr Zając, Zdzisława Kornacewicz-Jach

3. Wielonienasycone kwasy omega-3 w dyslypidemii cukrzycowej
Katarzyna Nabrdalik, Janusz Gumprecht

4. Ocena sposobu żywienia niemowląt w świetle aktualnych zaleceń
Anna Rakuś-Kwiatosz, Paulina Frańczak, Elżbieta Pac-Kożuchowska

5. Żywienie w niealkoholowym stłuszczeniu wątroby w ujęciu klasycznym oraz zasad nutrigenomiki
Małgorzata Napierała, Ewa Stachowska

6. Fibraty w badaniach klinicznych - u jakich chorych efektywnie zmniejszają ryzyko rezydualne?
Bogusław Okopień

7. Makrofagowy receptor zmiatający CD163 i jego rola ochronna przed mikrokrwotokami w płytce miażdżycowej
Agnieszka Filipek

8. Aktywność hormonalna tkanki tłuszczowej - homeostaza versus patologia
Paweł Antończak, Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska