start: Czasopisma    medyczne    Czynniki ryzyka    Czynniki ryzyka nr 2/2009

Czynniki ryzyka nr 2/2009

1. LIST OD REDAKTORA
Marek Naruszewicz

ARTYKUŁ REDAKCYJNY
2. Ryzyko rezydualne - co o nim wiemy w 2009 roku
Danuta Czarnecka, Łukasz Klima

3. Współczesne wyzwania w leczeniu niewydolności żylnej - role preparatów diosminy
Grzegorz Halena

4. Kwasy tłuszczowe trans. Czy powinniśmy ograniczać ich spożycie?
Dorota Bryk, Grażyna Sygitowicz, Danuta Zapolska-Downar

5. Doświadczenia klinicysty w stosowaniu fenofibratu w aterogennej dyslipidemii u pacjentów z zespołem metabolicznym
Dorota Michta, Teresa Cierpich-Pachacz

6. Sprzężone dieny kwasu linolowego (CLA) jako suplementy służące redukcj masy ciała - argumenty za i przeciw
Agnieszka Szynkowska, Ewa Stachowska

7. Rola kwasów tłuszczowych omega-3 w żywieniu dzieci
Elżbieta Pac-Kożuchowska

8. Bezprzewodowe przekazywanie informacji - wspaniały wynalazek, ale czy bezpieczny?
Bolesław Gonet, Hanna Domek, Karolina Bednarska
Czynniki ryzyka 2/2009