start: Czasopisma    medyczne    Czynniki ryzyka    Czynniki ryzyka nr 2/2010
Cena: 15.00 PLN

Czynniki ryzyka nr 2/2010

1. LIST OD REDAKTORA

Marek Naruszewicz

ARTYKUŁ REDAKCYJNY
2. Ocena czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u dorosłego potomstwa z rodzinnym wywiadem przedwczesnego udaru mózgu - wnioski z badań własnych 
Hanna Bukowska

3. Zmniejszenie liczby lmfocytów T regulatorowych i wzrost liczby limfocytów T HLA-DR+ może prowadzić z wiekiem do aktywacji układu immunologicznego - potencjalne znaczenie w rozwoju miażdżycy
Marta Cześnikiewicz-Guzik, Tomasz Śliwa, Barbara Jasiewicz-Honkisz, Ryszard Korbut, Bartłomiej W.Loster, Marek Naruszewicz, Tomasz J. Guzik

4. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 w chorobach sercowo-naczyniowych - wybrane zagadnienia kliniczne
Grzegorz Piotrowski, Zenon Gawor

5. Sercowo-naczyniowe ryzyko rezydualne u osób z dyslipidemią aterogenną
Adam Ostrzycki

6. Oleeuropeina i jej dialdehydowa pochodna oleaceina jako główne składniki aktywne oliwki europejskiej (Olea europea L.)
Monika Czerwińska, Marek Naruszewicz

7. Rola witaminy D w patogenezie zespołu metabolicznego
Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, Jacek Łukaszewicz

8. Występowanie schorzeń alergicznych a funkcja śródbłonka naczyniowego
Tomasz Śliwa, Marta Cześnikiewicz-Guzik, Barbara Jasiewicz-Honkisz, Adam Ignacak, Ryszard Korbut, Marek Naruszewicz, Tomasz Guzik

Czynniki Ryzyka 2/2010