start: Czasopisma    medyczne    Czynniki ryzyka    Czynniki ryzyka nr 2/2011
Cena: 15.00 PLN

Czynniki ryzyka nr 2/2011

1. List od redaktora
Marek Naruszewicz

ARTYKUŁ REDAKCYJNY
2. MikroRNA-208 jako biomarker uszkodzenia mięśnia sercowego
Agnieszka Zajkowska, Anna Stachurska, Maciej Małecki

3. Udział białek transportujących (FAT/CD36, FABPpm, FATP) w metabolizmie lipidów w mięśniach szkieletowych poddawanych wysiłkowi fizycznemu
Tomasz Stepek, Karolina Konstantynowicz, Agnieszka Mikłosz, Adrian Chabowski

4. Fox0 - białka transkrypcyjne o szerokich możliwościach metabolicznych. Budowa, regulacja, metabolizm
Karina Ryterska, Ewa Siwiec

5. Miejsce wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 w wytycznych prewencji chorób sercowo-naczyniowych
Grzegorz Kopeć, Anna Tyrka, Piotr Podolec

6. Skojarzone leczenie fenofibratem i statyną jest skuteczne i bezpieczne u chorych z aterogenną dyslipidemią i cukrzycą typu 2.Komentarz do badania ACCORD
Witold Pikto-Pietkiewicz

7. Wpływ konsumpcji różnych typów alkoholi na osoczowe stężenie czynnika tkankowego i jego inhibitora, selektyny E, selktyny P, trombomoduliny i białka C u młodych zdrowych ochotników płci męskiej
Magdalena Węglarz, Władysław Sinkiewicz, Joanna Banach, Ewa Żekanowska, Jan Błażejewski, Robert Bujak

8. Hiperglikiemia, "pamięć metaboliczna" o rozwój naczyniowych powikłań cukrzycy
Małgorzata Kieć-Klimczak, Beata Kieć-Wilk, Anna Polus, Dominika Siedlecka, Paulina Jamrozik, Anna Chudy, Ewa Stępień, Iwona Wybrańska, Małgorzata Malczewska-Malec