start: Czasopisma    medyczne    Czynniki ryzyka    Czynniki ryzyka nr 3/2008

Czynniki ryzyka nr 3/2008

1. List od redaktora
Marek Naruszewicz

ARTYKUŁ REDAKCYJNY

2. Molekularne mechanizmy przeciwmiażdżycowego lub aterogennego działania kwasów żółciowych
Piotr Tomaszewski, Grażyna Kubiak-Tomaszewska, Ryszard Tomasiuk, Jan Pachecka

3. Retinopatia cukrzycowa - nowe możliwości farmakoterapii
Monika Kasprowicz, Waldemar Karnafel

4. Wpływ dawek i rodzaju alkoholu na hemostatyczne czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca
Magdalena Węglarz, Władysław Sinkiewicz

5. Wpływ fototerapii na wybrane wskaźniki profilu lipiodowego u chorych na łuszczycę zwykłą z uwzględnieniem kryterium wiekowego
Ewa Hadas, Elżbieta Świętochowska, Tomasz Wielkoszyński, Jerzy Jastrząb

6. Żelazo jako potencjalny czynnik ryzyka miażdżycy
Magdalena Budzyń, Maria Iskra

7. HIF-1alfa - czynnik transkrypcyjny indukowany nie tylko hipoksją
Małgorzata Milkiewicz

8. Czynniki ryzyka raka błony śluzowej trzonu macicy - artykuł poglądowy z uwzględnieniem badań własnych
Aneta Cymbaluk-Płoska, Izabella Rzepka-Górska
     

Czynniki ryzyka 3/2008