start: Czasopisma    medyczne    Czynniki ryzyka    Czynniki ryzyka nr 3/2009

Czynniki ryzyka nr 3/2009

1. LIST OD REDAKTORA
Marek Naruszewicza

ARTYKUŁ REDAKCYJNY
2. Różnicowanie się komórek tkanki tłuszczowej a odpowiedź siateczki endoplazmatycznej (ER) i ich rola w ochronie przed zniszczeniem komórek beta trzustki oraz rozwojem cukrzycy typu 2
Beata Kieć-Wilk, Małgorzata Kieć-Klimczak, Aldona Dembińska-Kieć

3. Rola koaltywatorów receptorów gamma aktywowanych przez proliferatory peroksysomów (PGC-1) w regulacji metabolizmu
Bartłomiej Łukaszczuk, Jan Górski

4. Możliwości redukcji ryzyka rezydualnego za pomocą fenofibratu u chorych z aterogenną dyslipidemią
Alicja Milczarczyk, Edward Franek

5. Sprawozdanie z kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Barcelona, 29 sierpnia-2 września 2009 r.
Małgorzata Kloch-Badełek, Piotr Jankowski

MATERIAŁY XIII NAUKOWEGO ZJAZDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO, BARCELONA, 29 SIERPNIA-2 WRZEŚNIA 2009 R. 

6. Program zjazdu 

7. Streszczenia

Czynniki Ryzyka 3/2009