start: Czasopisma    medyczne    Czynniki ryzyka    Czynniki ryzyka nr 3/2012
Cena: 15.00 PLN

Czynniki ryzyka nr 3/2012

1. Deklaracja
Marek Naruszewicz, Tomasz Guzik, Zdzisława Kornacewicz-Jach

KOMENTARZ REDAKCYJNY
2. Dlaczego powstały Trzy Kroki do Zdrowego Serca?

3. Zasady postępowania w hipercholesterolemii dotyczące diety i zmiany stylu życia w zależności od całkowitego ryzyka CV i stężenia LDL-C wg wytycznych ESC/EAS

ARTYKUŁ REDAKCYJNY
4. Wybrane obrazowe i czynnościowe metody diagnostyczne w chorobie wieńcowej serca - nadzieje i codzienna praktyka kliniczna 
Zdzisława Kornacewicz-Jach, Krzysztof Przybycień, Maciej Lewandowski

5. Nadciśnienie tętnicze - ważne (najważniejsze?) zagrożenie w cukrzycy typu 2. Rola farmakoterapii
Witold Pikto-Pietkiewicz

6. Hipertriglicerydemia jako czynnik ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego - postępowanie farmakologiczne w świetle aktualnych zaleceń
Ewa Pierzchała, Marek Postuła, Dariusz Kosior

7. Rola fenofibratu w zapobieganiu cukrzycy
Bogusław Okopień, Magdalena Drożdż, Michał Kozłowski, Andrzej Kozyra

8. Znaczenie metod niefarmakologicznych w prewencji wtórnej ostrych zespołów wieńcowych
Ewa Matusik, Paweł Matusik, Joanna Podgórska, Tomasz Guzik

9. Długość snu a ryzyko sercowo-naczyniowe
Katarzyna Woźniak, Jarosław Pietrzak, Anna Grzanka- Tykwińska, Milena Świtońska, Władysław Sinkiewicz