start: Czasopisma    medyczne    Czynniki ryzyka    Czynniki ryzyka nr 4/2008

Czynniki ryzyka nr 4/2008

1. List od redaktora
Marek Naruszewicz
ARTYKUŁ REDAKCYJNY
2. Czynniki ryzyka w patogenezie tętniaka aorty brzusznej
Aldona Siennicka, Maria Jastrzębska

3. Wielokierunkowe działanie lipoprotein o dużej gęstości
Anna Skoczyńska

4. Zastosowanie koagregowanej diosminy w przewlekłej niewydolności żylnej
Agnieszka Bazylko, Anna Kiss, Marek Naruszewicz

5. Czy kontrola sposobu żywienia może wpłynąć na poprawę jakości leczenia osób z niewydolnością serca?
Magdalena Makarewicz-Wujec, Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, Agnieszka Serafin

6. Dlaczego warto redukować spożycie soli kuchennej?
Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska

7. Efekt inkretynowy - nowe spojrzenie na leczenie cukrzycy typu 2
Agnieszka Strózik, Bogusław Okopień, Anna Bieniek-Marzec
Czynniki ryzyka 4/2008