start: Czasopisma    medyczne    Czynniki ryzyka    Czynniki ryzyka nr 4/2009

Czynniki ryzyka nr 4/2009

1. Statyny w kardiologii inwazyjnej
Małgorzata Czechowska, Irmina Kossuth, Zdzisława Kornacewicz-Jach

2. Produkty lecznicze OTC jako produkty pogranicza. Czy żywność i leki wydawane w aptekach bez recepty mają wspólne cechy, które pacjent i konsument utożsamia jedynie z produktami leczniczymi?
Elżbieta Wojtasik

3. Masa ciała i wskaźniki otłuszczenia a markery procesu zapalnego u męskiego potomstwa obciązonego rodzinnie chorobami sercowo-naczyniowymi. Model bliźniąt
Teresa Wesołowska, Kornel Chełstowski, Barbara Millo, Maria Jastrzębska, Iwona Gorący, Jarosław Piątek

4. Mądry Polak po szkodzie? - znajomość i stosowanie zasad prewencji wtórnej przez pacjentów po 60. roku życia po przebyciu ostrego zespołu wieńcowego
Hanna Pogorzelska, Jolanta Wołkanin-Bartnik

5. Wpływ interleukiny-15 (IL-15) i oksydowanej 1-palmitylo-2-archidonylo-sn-glicero-3-fosfocholiny (oxPAPC) na proliferację i różnicowanie komórek śródbłonka
Beata Kieć-Wilk, Łukasz Partyka, Anna Polus, Anna Knapp, Iwona Wybrańska

6. Nowe biomarkery w niewydolności serca
Anita Woźniak-Wiśniewska, Władysław Sinkiewicz, Joanna Banach

7. Białka transportujące kwasy tłuszczowe a metabolizm lipidów w mięśniu sercowym
Agnieszka Kalinowska, Ewa Harasim, Bartłomiej Łukaszuk, Adrian Chabowski

8. Estry etylowe wielonienasyconych kwasów tłuszczowych kwasów tłuszczowych omega-3. Co wnoszą do prewencji wtórnej zawału serca?
Marcin Borys

9. Penta-O-galoilo-beta-D-glukoza - nie tylko antyoksydant. Potencjalne działanie przeciwzapalne, przeciwnowotworowe i przeciwcukrzycowe
Monika Czerwińska, Sebastian Granica, Anna K. Kiss
Czynniki ryzyka 4/2009