start: Czasopisma    medyczne    Czynniki ryzyka    Czynniki ryzyka nr 4/2011
Cena: 15.00 PLN

Czynniki ryzyka nr 4/2011

1. List od Redaktora
Marek Naruszewicz

2. Dyslipidemia jako czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego - jak oceniać i jak leczyć? Przegląd najnowszych wytycznych
Witold Pikto-Pietkiewicz

3. Miejsce inhibitorów konwetazy angiotensyny w terapii nadciśnienia tętniczego u chorych z rozpoznaną chorobą układu sercowo-naczyniowego w świetle badań klinicznych i ich analiz
Aleksander Prejbisz, Andrzej Januszewicz

4. Płytki krwi i równowaga prooksydacyjno-antyoksydacyjna podczas przeszczepiania narządów
Barbara Dołęgowska, Anna Ostapowicz

5. Rola potencjału prokoagulacyjnego mikrocząsteczek komórkowych w udarze niedokrwiennym mózgu
Milena Świtońska, Ewa Żekanowska, Barbara Masłowska, Władyslaw Sinkiewicz

MATERIAŁY XIV NAUKOWEGO ZJAZDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADAŃ NAD MIAŻDŻYCĄ

6. Program Zjazdu

7. Streszczenia

8. Spis autorów