start: Czasopisma    medyczne    Czynniki ryzyka    Czynniki ryzyka nr 4/2012
Cena: 15.00 PLN

Czynniki ryzyka nr 4/2012

1. List od redaktora
Marek Naruszewicz

ARTYKUŁ REDAKCYJNY 
2. Zapalenie przyzębia, liczba zębów, bezzębie a parametry zapalne i zaawansowane miażdżycy u chorych z ostrym zawałem mięśnia sercowego
Monika Włosowicz, Renata Górska, Iwona Gorczyca-Michta, Katarzyna Starzyk, Beata Wożakowska-Kapłon

3. Sfingozyna i sfingozyno-1-fosforan w hemostazie
Ewelina Czupryniak, Barbara Dołęgowska 

4. Wątrobowe receptory X - znaczenie fizjologiczne i terapeutyczne
Michał Gruca, Kacper Toczyłowski, Marcin Baranowski

5. Atorwastatyna - bardzo skuteczny lek w kardiologii prewencyjnej
Barbara Cybulska, Longina Kłosiewicz-Latoszek

6. Żywienie mężczyzn z chorobą niedokrwienną serca a zalecenia żywieniowe w prewencji wtórnej
Beata Piłka, Halina Kozicka-Pietrzykowska, Lucyna Narojek

7. Ocena przydatności oznaczania stężenia neutrofilowej lipokaliny związanej z żelatynazą (NGAL) - biomarkera wczesnego uszkodzenia nerek u pacjentów po ortotropowym przeszczepieniu serca
Marta Szewczyk, Tomasz Wielkoszyński, Michał Zakliczyński, Marian Zembala

8. Prewencja zawału serca - rekomendacje a codzienna praktyka
Magdalena Węglarz, Joanna Banach, Robert Bujak, Małgorzata Chudzińska, Władysław Sinkiewicz

9. Realizacja zaleceń żywieniowych w prewencji wtórnej w żywieniu mężczyzn z niedokrwienną chorobą serca a stan zdrowia oraz wskaźniki antropometryczne i biochemiczne 
Beata Piłka, Halina Kozicka-Pietrzykowska, Lucyna Narojek