start: Czasopisma    medyczne    Kardioprofil    Kardioprofil nr 1/2009

Kardioprofil nr 1/2009

1. WSTĘP

RADY DLA PRAKTYKÓW

2. Możliwości oceny zjawiska oporności na leki przeciwpłytkowe
i jego kliniczne znaczenie
dr n. med. Marek Postuła, prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

3. Redukcja ryzyka rezydualnego w chorobach układu krążenia
dr n. med. Krystyna Knypl

4. Cholesterol frakcji HDL a cukrzyca
lek. med. Monika Litwinowicz, prof. dr hab. n. med. Bogna Wierusz-Wysocka
5. Zastosowanie telemedycyny w grupie pacjentów w wieku podeszłym
stud. med. Andrzej Cacko, lek. med. Filip M. Szymański,
prof. dr hab. n. med. Robert Rudowski

FARMAKOLOGIA KLINICZNA

6. Terapeutyczne schematy postępowania w nadciśnieniu tętniczym
u pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym
lek. med. Barbara Chybowska, prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

RADY DLA PRAKTYKÓW

7. Korzystne efekty terapii estrami etylowymi kwasów omega-3 nienasyconych.
Czy wiemy już wszystko?
dr n. med. Paweł Burchardt, prof. dr hab. n. med. Henryk Wysocki

PRACA ORYGINALNA

8. Czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, wydolność fizyczna
i cechy osobowościowe „Gdańskich Morsów” – doniesienie wstępne
lek. med. Piotr Niedoszytko, dr n. med. Dominika Zielińska, mgr Marta Skoczkowska,
lek. med. Maria Michajłowska, lek. med. Jarosław Tomaszewski,
lek. med. Małgorzata Kusiak-Kaczmarek, mgr Katarzyna Gierat-Haponiuk,
lek. med. Iwona Syczewska, dr n. med. Jolanta Zajt-Kwiatkowska,
dr hab. n. med. prof. AMG Stanisław Bakuła

FARMAKOLOGIA KLINICZNA

9. Antagoniści receptora typu 1 dla angiotensyny II okiem nefrologa
dr n. med. Janusz Grochowski, prof. dr hab. n. med. Janusz Wyzgał,
prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek

KARDIOLOGIA DZIECIĘCA

10. Ocena jakości życia dzieci z wrodzonymi wadami serca
mgr Karolina Łobodda, prof. nadzw. WUM dr hab. n. med. Bożena Werner

RĘKĄ FIZJOTERAPEUTY

11. Trening oporowy w rehabilitacji kardiologicznej – zasady prowadzenia
i efekty kliniczne
mgr fizjoterapii Piotr Pietras, mgr fizjoterapii Ewa Wujek-Krajewska,
dr hab. n. med. Marek Kuch, prof. dr hab. n. med. Mirosław Dłużniewski
Cena w prenumeracie: 63.00 PLN
Kardioprofil 1/2009